Om Klubben

LM Klubben Danmark er

 

- En klub for alle LM sejlere - hele LM-familien lige fra den mindste til den største. (LM9 til LM38).

- En klub oprettet for at vi kan hjælpe og give hinanden tips og gode råd.

- En klub for informationsformidling

- En klub, hvor man kan se andres både og få inspiration

- En klub for tur-oplevelser til inspiration

- En klub hvor vi arrangerer virksomhedsbesøg

- En klub for lokale arrangementer rundt omkring i landet f.eks. lokale træf, sociale arrangementer, kurser, foredrag mv.

-En klub, hvor vi opsøger teknisk viden og andre informationer om vore både og deres udstyr og gør den tilgængelig for vore medlemmer og fremtidige LM ejere.

- En klub for service i form af klubvarer, f.eks. caps, håndklæder, standere, krus m.m.

MEN: Klubbens værdi og indhold afhænger i høj grad af dig som medlem, så derfor en opfordring her fra til at alle bidrager med deres erfaringer og kommer med gode ideer, initiativer til nyt og forslag til bestyrelsen i øvrigt.

Januar 2019, Hans Erik, Formand.

LM Klubben Danmark er

 

- En klub for alle LM sejlere - hele LM-familien lige fra den mindste til den største. (LM9 til LM38).

- En klub oprettet for at vi kan hjælpe og give hinanden tips og gode råd.

- En klub for informationsformidling

- En klub, hvor man kan se andres både og få inspiration

- En klub for tur-oplevelser til inspiration

- En klub hvor vi arrangerer virksomhedsbesøg

- En klub for lokale arrangementer rundt omkring i landet f.eks. lokale træf, sociale arrangementer, kurser, foredrag mv.

-En klub, hvor vi opsøger teknisk viden og andre informationer om vore både og deres udstyr og gør den tilgængelig for vore medlemmer og fremtidige LM ejere.

- En klub for service i form af klubvarer, f.eks. caps, håndklæder, standere, krus m.m.

MEN: Klubbens værdi og indhold afhænger i høj grad af dig som medlem, så derfor en opfordring her fra til at alle bidrager med deres erfaringer og kommer med gode ideer, initiativer til nyt og forslag til bestyrelsen i øvrigt.

Januar 2019, Hans Erik, Formand.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Klubbens historie:

Går tilbage til omkring 2008, hvor en gruppe LM-ejere syntes, det kunne være interessant med en klub, hvor man kunne mødes og støtte og inspirere hinanden og indsamle viden om LM-bådene.

Som landsdækkende klub blev grundstenen lagt med en stiftende generalforsamling den 31.03.2012.

Klubben fik da navnet LM-Klubben Danmark og havde sin egen hjemmeside www.lmklubben.dk under opbygning.

Efter et meget turbulent år 2015 blev klubben genetableret. Vores nuværende hjemmesidelayout og klubbens bevidste arbejde med at etablere både viden om vore både til gavn for alle medlemmer og aktiviteter - som Årstræf og virksomhedsbesøg - i løbet af året, har resulteret i en støt voksende medlemskare, så vi nu er mere end 700 medlemmer med ca. 570 både i vores LM-flåde.

Ret beset har vores klub en søster eller rettere mosterklub, nemlig Århusbugtens LM Klub, som er stiftet som en lokal klub for LM-sejlere allerede i 1979 og som dermed kan fejre sit 40 års jubilæum her i 2019. Tillykke med det.

10. februar 2019. Hans Erik Jørgensen