Medlemskab: ind- og udmeldelse

Bliv medlem af LM Klubben, Danmark.

Tilmeld dig på dette link 

 

Kontingent pr. kalender-år

Familie medlemskab kr.  150,-

Personligt medlemskab og Passivt medlemsskab kr. 100,-

 

Nye medlemmer får ved indmeldelsen tilsendt en gratis stander.

Som medlem har du via log in kode adgang til vore medlemssider med masser af data og gode råd, samt næsten fri adgang til LM-Træf m.m.

Ændring af adresse, mail o.s.v., samt udmeldelse: Brug denne on-line-blanket:

Ændre medlemsforhold, ON-line skema

Eller send en mail til lmklubben@lmklubben.dk